PEDIATRICKÝ VÝVINOVÝ DOTAZNÍK

PEDIATRICKÝ VÝVINOVÝ DOTAZNÍK

Baby Balance Senica

Pediatrický vývinový dotazník je pomôcka pre pediatrov a pediatričky a zároveň prebiehajúce štatistické spracovanie psychomotorického vývinu detí. Tento dotazník vznikol spoluprácou niekoľkých špecialistov a špecialistiek z rôznych odborov a má za úlohu skoré odhalenie menších či väčších odchýlok v psychomotorickom vývine najmenších detí – od 0 do 3 rokov. 

Predovšetkým je to snaha čo najskôr zaznamenať a následne správne diagnostikovať deti, ktoré by mohli spadať do skupiny autistického spektra. Zároveň je snahou tohto dotazníka docieliť, aby aj malé odchýlky v psychomotorickom vývoji videli rehabilitačný lekár či rehabilitačná lekárka alebo fyzioterapeut či fyzioterapeutka a v prípade potreby začali čo najskôr so správnym cvičením potrebným pre konkrétne bábätko.

Rôzne otázky tohto dotazníka sa zameriavajú na rôzne schopnosti či vedomosti detí v jednotlivých obdobiach. Nie je dôležité, aby dieťa malo plný počet bodov. Je úplne prirodzené, že pomerne veľa detí bude mať pri jednej konzultácii v poradni plný počet, pri druhej o dva body menej a inokedy zase trochu iný výsledok. Norma je vždy okolo nejakej hodnoty a vždy máme toleranciu plus aj mínus.

Ak by sa aj stalo, že nejaké dieťatko bude mať pomerne nízky počet bodov, pediater či pediatrička hodnotí vždy aj klinický stav dieťatka. To znamená, že v ambulancii ho vyšetrí a zhodnotí, či sú výsledky relevantné. Je možné, že skonštatuje, že dieťa nemá výrazné ťažkosti. Taktiež sa môže s mamičkou alebo oteckom porozprávať o svojom pohľade na psychomotorický vývoj dieťatka a dohodnúť sa na prehodnotení dotazníka o týždeň či dva. Ďalej sa bude rozhodovať podľa prehodnotenia dotazníka. Ak bude mať dieťa naďalej slabé výsledky, navrhne sa vyšetrenie rehabilitačným lekárskym personálom. Podľa tohto vyšetrenia sa odporučí pravidelné cvičenie alebo iný postup.

Taktiež sa môže veľmi ľahko stať, že bábätko bude mať „dobré“ počty bodov, avšak počas vyšetrenia v pediatrickej ambulancii sa zistí, že dieťa má „zležanú hlavu“ (v dotazníku nie sú prítomné otázky na tento problém) alebo nebude stabilné v pozícii prvého vzpriamovania, alebo sa bude plaziť asymetricky. Jednoducho pediater alebo pediatrička bez ohľadu na dotazník vyhodnotí, ako sa vaše dieťa hýbe, a na základe toho môže odporučiť rehabilitačné vyšetrenie, príp. neurologické vyšetrenie.

U väčších detí, ktoré majú viac ako rok, takisto môže lekár alebo lekárka odporučiť neurologické vyšetrenie alebo psychologické vyšetrenie, ak v rozhovore s matkou alebo otcom dospeje k názoru, že u dieťatka by mohlo ísť o autistické črty alebo o zvýraznenú senzitivitu na niektoré podnety. Ak existujú akékoľvek pochybnosti, či už u mamičky, otecka alebo u ošetrujúceho pediatrického personálu, je vždy možné odporučiť špecializované vyšetrenie, ktoré môže podozrenie potvrdiť, ale rovnako aj vyvrátiť.

A posledná dôležitá vec, aby sme vás – mamičky a oteckov – odľahčili od stresu, ktorý tento dotazník niekedy spôsobuje – nie všetci pediatri a pediatričky ho používajú. Je to odporúčaný pomocný nástroj na diagnostiku a akési urýchlenie správneho odhalenia odchýlok u detí, ktoré potrebujú špecifický prístup a vedenie, avšak nie je stopercentne povinný. Aj pediatrický personál ho používa každý svojím spôsobom a som presvedčená o tom, že aj každý z nich má naň svoj osobný názor. ????

Takže na záver si hlavne treba povedať – vypĺňajte najlepšie, ako viete, podľa toho, čo doma pozorujete a vidíte, avšak nerobte si z výsledkov ťažkú hlavu. Vyčkajte si na konzultáciu v poradni, kde sa na to, čo vám nie je jasné, opýtate ošetrujúceho pediatra či pediatričky. Zároveň si na konzultáciu v poradni určite pripravte aj čokoľvek, čo sa vám nepozdáva, bez ohľadu na to, či to v dotazníku figuruje alebo nie.

A ešte malé odporúčanie na záver – ak môžete, prihláste sa so svojím dieťatkom na kurz Baby Balance, kde vám profesionálne vyškolené lektorky pomôžu s tým, aby vaše dieťatko napredovalo v psychomotorickom vývine čo najlepšie. Vďaka odborne vedeným hodinám budete zas o niečo múdrejší a váš pohľad na vývinový dotazník sa trošku zmení. Dopomôcť vám môže aj kniha od Evy Kiedroňovej Rozvíjej se, děťátko…

Autor: Mudr. Katarína Legrand z OKiDOKi pediatrickej poradne

Content retrieved from: https://babybalance.sk/pediatricky-vyvinovy-dotaznik/.