Kategórie

KATEGÓRIE

 • Vek: 9-12 mesiacov
 • Počet miest: max 8
 • Dĺžka trvania: týždenne/ 50 min
 • Vek: 12-14 mesiacov
 • Počet miest: max 8
 • Dĺžka trvania: týždenne/ 50 min.
 • Vek: 15-17 mesiacov
 • Počet miest: max 8
 • Dĺžka trvania:týždenne/ 50 min.
 • Vek: 18-24 mesiacov
 • Počet miest: max 8
 • Dĺžka trvania: týždenne/ 50 min.
 • Vek:26 - 39 mesiacov
 • Počet miest: max 8
 • Dĺžka trvania: týždenne/ 50 min.

Pripravujeme od septembra 2024 :

 • Vek: 0-12 mesiacov
 • Dĺžka trvania: týždenne/ 60 min
 • Vek: 3-5 mesiacov
 • Počet miest: max 6
 • Dĺžka trvania: týždenne/ 50 min
 • Vek: 6-8 mesiacov
 • Počet miest: max 7
 • Dĺžka trvania: týždenne/ 50 min