Individuálne poradenstvo

Individuálne poradenstvo

Individuálne Poradenstvo

0 ~ 12 MESIACOV

Je určené pre rodičov s bábätkom od narodenia, ale taktiež pre rodičov s bábätkami a deťmi, ktorí sa chcú dozvedieť viac o vývine ich dieťatka v celistvosti alebo rodičov s bábätkami a deťmi, ktorým sa „čosi nepozdáva“ alebo pozorujú také prejavy, ktoré nie sú v súlade so správnym vývinom. A samozrejme pre tehotné mamičky a oteckov, ktoré sa chcú vopred pripraviť na príchod bábätka a od prvého dňa sa cítiť čo najistejšie

Popis

Obsah
cvičení

Naše zameranie

Nevenujeme sa len stránke hrubej motoriky, ale aj ostatným vývinovým mechanizmom  v súlade s celistvým vývinom dieťaťa. Psychický a emocionálny vývin, vývin úchopu a jemnej motoriky, súhry a koordinačné vzory, zmyslový vývin a mnoho iných zákonitostí, ktoré sú kľúčové práve pre obdobie raného veku dieťaťa a ich nedostatky sa prejavia v niektorých prípadoch až neskôr, napr. v mladšom školskom veku. Po stretnutí Vám poskytneme krátke Baby Balance videá, ktoré vám doma pomôžu sústrediť sa na detaily manipulácie, ktorú ste si na stretnutí ukázali alebo videá s teóriou vývinu daného obdobia dieťaťa. Dostávate veľký obnos informácií a videá vás

Chcete sa pridať k nám ?

Tak neváhajte a prihláste sa ešte dnes !