Členstvo

Jeseň

 • September, Október, November, December
 • 13 cvičení


 • 117 €
 •  

Zima

 • Január, Február, Marec
 • 11 cvičení


 • 99 €

 •  

Jar

 • Apríl, Máj, Jún
 • 11 cvičení


 • 99 €

 •  

Úhrada členského Baby Balance je jednorazová.


V priebehu kurzu máte nárok na náhradu 2 odhlásených hodín, ktoré si môžete vyčerpať aj v ďalšom kurze.

UPOZORNENIE: Z hodiny je nutné sa odhlásiť najneskôr do 22:00 hod. predchádzajúceho dňa. Náhradnú hodinu si vyčerpáte podľa Vašich možností a po rezervácii miesta prostredníctvom dochádzkového systému.

Úhrada sa vykonáva:

Prevodom na účet

IBAN: SK7375000000004032659369

SWIFT: CEKOSKBX

Variabilný symbol: dostanete ho v potvrdzujúcom maily hneď po odoslaní prihlášky

Poznámka: členské, meno dieťaťa, meno rodičaRezervácia miesta v skupine je platná po úhrade členského!