Mini 3

MINI 3

Mini 3

9 ~ 12 MESIACOV

Zameriavame sa na prvé cvičenia s detičkami – spôsoby a možnosti manipulácie s dieťatkom, ako sa s ním hrať tak, aby mu hra pomáhala pri jeho vlastnom rozvoji, ako s dieťatkom môžme cvičiť a pomôžeme mu posilniť reflexné udržiavané napätie svalu, prípadne naopak ho uvoľníme. Pomôžeme mu rozvíjať jemnú motoriku primerane veku, spôsoby uchopovania predmetov a manipulácie s nimi, spoznáme hry podporujúce rozvoj vnímania a senzomotorického myslenia, ktoré sa rozvíja práve na základe podnetov z okolia. Pri hrách, taktiež, rozvíjame porozumenie reči a artikuláciu.

Popis

Pri voľbe kategórie MINI 3 je dôležitý aktuálny pohybový prejav – bábätko lozí, stavia sa s oporou, chodí popri opore.

Obsah
cvičení

Skladba cvičenia

  1. Rituálny začiatok
  2. Rozcvička dieťa, mama
  3. Spoločné cvičenie
  4. Individuálne zameranie
  5. Spoločné hry a cvičenia
  6. Zhodnotenie
  7. Rituálny záver

Chcete sa pridať k nám ?

Tak neváhajte a prihláste sa ešte dnes !

Čo si mám zobrať?

Pri cvičení s dieťatkom sa zapotíte. Počítajte s tým, že budeme pracovať na zemi, v stoji, v ľahu. Príďte v pohodlnom, skôr športovom oblečení. Máte možnosť prezliecť sa priamo na mieste cvičenia. Pre bábätko nič špeciálne nepotrebujete. Ak chcete, môžete si priniesť vlastnú látkovú plienku, ale na prevádzkach ich máme k dispozícii. Dojčiť môžete bábätko aj počas cvičenia.

Pitný režim

Nezabudnite si so sebou priniesť aj vodu pre seba a dieťa.