MAMY, NEZABÚDAJTE NA SEBA A DOPRAJTE SI TO, ČO VÁM ROBÍ RADOSŤ

MAMY, NEZABÚDAJTE NA SEBA A DOPRAJTE SI TO, ČO VÁM ROBÍ RADOSŤ

Baby Balance Senica

My mamy si uvedomujeme, že sa musíme starať aj o seba. Dobre vieme, že by sme si mali každý deň nájsť čas na seba, aby sme si oddýchli a nabili sa novou energiu. Rozumieme aj tomu, že zo spokojnej mamy ťažia deti aj manžel. Ako však starostlivosť o seba zaviesť do praxe?

Možno nás nakopnú zistenia štúdií, ktoré uvediem, možno tipy, ktoré vám prinesiem, a možno sa o seba budete starať, až keď sa objavia zdravotné či vzťahové problémy.

Ako by sme sa mali o seba my, ženy – mamy, starať?

Štúdia z roku 2013 priniesla záver, že „pre efektívne materstvo je prvoradá starostlivosť o seba“. Od nej závisí, ako veľmi budeme telesne aj psychicky zdravé. Starostlivosť o seba definujú ako zručnosť, ktorá zahŕňa:

  1. vyhradený čas pre seba,
  2. vykonávanie činností, ktoré prinášajú radosť (ale nesúvisia so starostlivosťou o dieťa),
  3. príležitostné delegovanie starostlivosti o deti na iné osoby,
  4. starostlivosť o svoje telo,
  5. emocionálna starostlivosť – schopnosť stanoviť si hranice (hovoriť NIE).

Keďže ide o zručnosť, znamená to, že sa jej dá naučiť. Starostlivosť o seba je aj schopnosť a závisí od našej ochoty postarať sa o seba komplexne, pravidelne a dlhodobo.

Prečo sa o seba nestaráme – čo hovoria štúdie?

Možno pociťujete aj vy ten obrovský tlak, ktorý je na nás, mamy, vyvinutý spoločnosťou aj nami samými. Chceme sa tomu tlaku aspoň čiastočne poddať, preto sa snažíme o dokonalosť, o zvládanie všetkého (ideálne sama, bez pomoci) – často na úkor nášho zdravia či našich potrieb.

Alarmujúca je aj skutočnosť, že doposiaľ sa psychohygiene rodičov – teda starostlivosti o svoje telesné a duševné zdravie, nevenuje veľká pozornosť a dostatok psychologických výskumov. Aj štúdia Barkina a Wisnera odhalila, že viac ako 80 % matiek šesť mesiacov po pôrode ešte úplne neobnovilo bežné činnosti starostlivosti o seba. Iné štúdie odhalili, že nedostatočná starostlivosť o seba zvyšuje u matiek výskyt depresií.

Matky ako dôvod toho, prečo sa o seba dostatočne nestarajú, uvádzali nedostatok času, finančných prostriedkov či sociálnej opory, ťažkosti prijímať pomoc a stanoviť hranice.

Do inej štúdie zapojili nielen mamy, ale aj otcov. Výskumníci zistili, že iba 55 % rodičov sa stará o seba pravidelne, teda oddychuje, venuje sa relaxačným činnostiam alebo iným činnostiam, ktoré im pomáhajú získať novú energiu. Matky sa v porovnaní s otcami starali o seba menej a boli viac sebakritické.

Čo nám starostlivosť o seba prinesie do života?

Zistilo sa, že tí rodičia, ktorí sa pravidelne a dlhodobo starali o svoje telesné a duševné zdravie, cítili sa sebavedomo a kompetentne, boli psychicky vyrovnanejší a pociťovali nižšiu mieru únavy. Dokázali preto k výchove detí pristupovať pozitívne. Predpokladám, že mali aj väčšiu radosť z detí a boli spokojnejší vo svojej role mamy či otca.

Pokiaľ mamy sú k sebe aj láskavé a súcitné, tak nevnímajú bežné rodičovské chyby či neúspechy ako zlyhania, ba vyrovnanejšie reagujú aj na negatívne komentáre okolia ohľadom výchovy detí.

Starostlivosť o seba má pozitívny vplyv aj na duševné zdravie a celkovo na zvládanie stresu.

Ako vidíme, naozaj sa oplatí starať sa o seba. Poďme sa pozrieť na to, aké kroky môžeme podniknúť.

Ako sa o seba čo najlepšie postarať?

Pracujme s tým, čo aktuálne máme. Ak niečo nie je možné dnes, neznamená to, že to nebude možné ani o týždeň či o mesiac. Prvým krokom je vytvoriť čas a priestor pre seba.

1. Vyhraďme si čas pre seba – doprajme každý deň aspoň 15 minút sebe na začiatok. Postupne zvyšujme svoj čas, kým sa nám nepodarí odkrojiť si z dňa aspoň hodinu. Tú by sme mali maximálne využiť na to, aby sme sa o seba postarali po telesnej aj psychickej stránke.

Viaceré (vrátane mňa) teraz určite myslíte na to, že niekedy nemáte ani 5 minút, a hodinu si neviete predstaviť. Porozmýšľajme, ako si vytvoriť priestor. Poďme rýchlo na body číslo 2 a 3.

2. Majme pomocníkov – každý člen rodiny by mal prispieť svojou časťou k fungovaniu domácnosti. Už 1,5-ročné deti môžeme viesť k tomu, aby po sebe odložili svoje hračky a pomáhali nám. Dohodnime sa v rodine, kto budeme za čo zodpovední. My ženy poľavme trošku z našich očakávaní a túžby po dokonalosti. Využiť môžeme aj rôzne služby (upratovacie, donáškové, služby iných ľudí na pečenie zákuskov, „hodinového manžela“). Predsa vznikli nato, aby nám slúžili.

Baby Balance Senica

3. Dovoľme iným, aby strážili deti – otcom, starým rodičom, susede, študentkám – opatrovateľkám. Vyberme si človeka, ktorému dôverujeme a hlavne ku ktorému majú vzťah naše deti. Určite sa o deti nebudú starať tak ako my, ale to nie je ani naším úmyslom – jednak nás nemajú nahradiť, jednak deti s nimi zažijú iné vzťahy – a to obohatí ich život. V prípade stráženie detí môžeme trénovať svoju asertivitu (teda normálne povedať svoje požiadavky a námietky) aj zadávanie hraníc (hovoriť NIE na veci, ktoré si neželáme).

Baby Balance Senica

4. Venujme sa svojim záľubám a činnostiam, pri ktorých dokážeme vypnúť hlavu. Najprv si napíšme zoznam radostí, keďže niekedy v záplave povinností zabudneme aj na to, čo nás baví. Každý deň môžeme niečo pripísať na svoj zoznam a/alebo si vyškrtnúť činnosť, ktorú sme už vykonali. Ďalší mesiac môžeme svoj zoznam obnoviť. Môžeme si dať dlhý penový kúpeľ, nalíčiť sa, pozrieť si film, vychutnať si kávu v kaviarni, ísť na rande s manželom či kamoškami, šoférovať a počúvať svoju obľúbenú hudbu, vyrobiť niečo kreatívne a pod.

5. Jedlo – oddych – kondícia – krása. Tieto štyri oblasti by vraj mali byť samozrejmosťou: mali by sme sa zdravo stravovať, spať dostatočne dlho, každý deň športovať a starať sa o svoj zovňajšok. Nuž, sú dni, keď môže byť nereálne dodržať tieto odporúčania. Môžeme sa však snažiť a nebuďme na seba príliš tvrdé, ak sa nám nebude dariť každý deň alebo určité obdobia.

6. Zoznámme sa so sebou, prehĺbme si vzťah sama so sebou – aby sme si dokázali určiť priority, poznali svoje potreby, vedeli, aké vzorce správania prinášame z vlastného detstva, boli si vedomé svojich silných aj slabých stránok, rozumeli tomu, čo nás motivuje a demotivuje, vedeli zadať hranice (teda hovoriť „nie“ na veci, ktoré nechceme robiť, a necítiť sa pri tom previnilo), vedeli primerane ventilovať svoje pocity a rozumeli im. Musíme vynaložiť úsilie a otvoriť sa sebapoznávaniu. Na pomoc si môžeme privolať knihy o sebarozvoji či pracovať na sebe s pomocou koučingu či psychoterapie. Čím viac o sebe vieme, tým viac budeme rozumieť sebe aj iným.

Slová na záver

Starajme sa o seba s láskou a trpezlivosťou. Naučme sa zasmiať sa na sebe, nebrať všetko strašne vážne, menej sa porovnávať, viac žiť v reálnom svete. Počúvajme viac seba. Keď treba, tak spomaľme, zastavme sa alebo začnime odznova.

Milá žena – mama, s čím začneš starostlivosť o seba ty?

Autor: Silvia Érsek Nováková

Použité zdroje:

Jennifer L. Barkin, PhD, Katherine L. Wisner, MD: The role of maternal self-care in new motherhood: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7081756/

Dr Elbina Avdagic, Faye Forbes, Warren Cann, Associate Professor Jan Matthews, Dr Catherine Wade, Zvezdana Petrovic & Dr Myfanwy McDonald: Parenting Today in Victoria: Parental self-care and self-compassion https://www.parentingrc.org.au/wp-content/uploads ResearchBrief_ParentalSelfCareCompassion43.pdf

Content retrieved from: https://babybalance.sk/mamy-nezabudajte-na-seba-a-doprajte-si-to-co-vam-robi-radost/.