AKÉ SÚ VÝHODY PLÁVANIA S DEŤMI A ČO TREBA VEDIEŤ, ABY BOLO PLÁVANIE PRE DIEŤA PRÍNOSOM?

AKÉ SÚ VÝHODY PLÁVANIA S DEŤMI A ČO TREBA VEDIEŤ, ABY BOLO PLÁVANIE PRE DIEŤA PRÍNOSOM?

Baby Balance Senica

Správne nosenie, primerané načasovanie, vhodné pomôcky a individuálny proces zoznamovania sa s vodou výrazne ovplyvňujú zážitok z nej. Pobyt vo vode malým aj dospelým nepochybne prospieva. Skupinové kurzy plávania s deťmi sú za uplynulé roky veľmi populárnym koníčkom. Deti môžu tieto kurzy navštevovať už od veku troch mesiacov v sprievode rodiča. Čo je o plávaní s deťmi dôležité vedieť a na čo je vhodné sa pri navštevovaní týchto kurzov zamerať? Na to všetko sa pozrieme práve v tomto článku. 

Na začiatku bola voda

Voda je neoddeliteľnou súčasťou nášho života od samého začiatku, pretože poskytuje bezpečné miesto na vývoj embrya a plodu v plodovej vode. Deväť mesiacov v nej dozrievajú naše zmysly. Hneď po narodení sa novorodeniatko učí bezpečne zvládať turbulentné zmeny vo svojom organizme v mimomaternicovom prostredí. Nervová sústava novorodeniatka je nezrelá a všetky jeho pohyby sú od narodenia riadené primitívnymi vrodenými reflexami. Postupným dozrievaním nervovej sústavy a mozgu by mali zmiznúť a následne by mali byť nahradené vedomými pohybmi. Reflexy slúžia bábätku na to, aby prežilo. Pomáhajú mu zvládnuť náročné adaptačné obdobie počas prvých mesiacov života. Aj napriek tomu, že dieťa prežilo deväť mesiacov vo vode, po narodení sa opäť učí bezpečne zvládať pobyt v nej. Nie je vybavené žiadnou reflexnou schopnosťou pohybovať sa vo vode ako niektoré mláďatá cicavcov. Sme suchozemskí tvorovia, avšak plavecké zručnosti dokážeme nadobudnúť len postupným zoznamovaním sa s vlastnosťami vody a pobytom v nej.

Správne podmienky a prvá skúsenosť s vodou sú dôležité

Ak sú pri prvých pobytoch vo vode dodržané podmienky zabezpečujúce pripravenosť, bezpečie a pohodlie, rodič aj dieťa si odnesú z prvých lekcií plávania nezabudnuteľný zážitok plnohodnotne ovplyvňujúci budúci vývoj dieťaťa. Pre dieťa je prvá skúsenosť s vodou v bazéne porovnateľná s našou prvou skúsenosťou plávania v mori. Samotný ponor do vody a plávanie v nej prichádza až po dlhodobom a trpezlivom prístupe rodiča, ktorý sprevádza dieťa jeho prvými zážitkami s vodou. Informovanosť a rozvážne konanie zaručia rodičovi aj dieťaťu radosť a potešenie z každého pokroku.

Voda a jej pozitívny vplyv (nielen) na telo

Plávanie podporuje rozvoj rovnováhy a pri vhodnom polohovaní a manipulácii aj dobré zapojenie svalov. Rezistenciou vody vieme uvoľniť a zmierniť hypertonické prejavy svalového aparátu a pracovať tiež s dôsledkami spasticity. Rovnako účinne však dokážeme hypotonické dieťa nabudiť do pohybu, pokojne aj vlažnejšou vodou, pretože je pre nás prirodzeným prostredím, keďže sme v nej strávili deväť mesiacov pred narodením. U detí s častými bolesťami bruška a nechuťou do jedla zlepšuje pobyt vo vode peristaltiku čriev a zmierňuje bolestí bruška sprevádzané zastavenými vetrami a zápchou. Deti s poruchou pozornosti dokážeme prostredníctvom vodných hier motivovať k sústredeniu a trpezlivosti, keďže v období ich pohybového rozvoja je pre ne zaujímavá práve dynamická vlastnosť vody. Voda značne podporuje percepciu tela, a teda aj zmyslové vnímanie, pretože telo je neustále obklopené vodou.

Správna manipulácia vo vode je základom

Celotelové vnímanie je u detí do jedného roka veľmi intenzívne. Tlak vody spôsobuje, že si dieťatko začne oveľa viac uvedomovať časti tela, ktoré sú u niektorých detí nedostatočne objavené alebo nie až tak celkom vedome používané. Správnou manipuláciou vieme veľmi pekne podporiť zapojenie bruška, avšak na druhej strane ho vieme, žiaľ, aj oslabiť, a to najmä vtedy, ak si nedáme pozor na prejavy únavy. Prejavy únavy sa u každého dieťaťa objavujú vždy individuálne. Ak držíme dieťatko v podpazuší, vytvárame mu tým neprimerane rozložené ťažisko, ktorého vplyvom dieťa nedokáže zapájať hornú ani spodnú časť tela. Záklon hlavy a prehnutie v chrbte sú znakom toho, že dieťa nevie dostatočne dobre zapojiť vzpriamovacie mechanizmy, čoho dôsledkom sa môže javiť príliš skoro unavené a podráždené. Cielenou manipuláciou však môžeme v jednotlivých mesiacoch podporovať zdravý vývoj a adaptáciu na vlastnosti vody.

Ako je to s ponorením dieťatka pod vodu?

Baby Balance Senica
Na kurzoch plávania je často jedným z hlavných cieľov ponorenie dieťaťa pod vodu. Ponor pod vodu je v množstve prípadov vyvolávaný signálom, ktorý v dieťati evokuje upozornenie „á šup“ – teda pozor, voda. U detí do jedného roka je vývoj nervovej sústavy veľmi dynamický. Do šiesteho mesiaca by mali v organizme dieťaťa inhibovať všetky primitívne reflexy, ako napr. úľakový, asymetrický tonický šijový (ATŠR), úchopový a mnohé iné, ktoré bránia vedomému pohybu dieťaťa. Ich dráždením sa dieťa cykluje vo vývoji, prípadne môžu reflexy pretrvávať a komplikovať tak jeho celkový vývoj a pohyb.

Preto treba dávať pozor najmä pri ponore, aby sme tieto primitívne reflexy nedráždili a dieťa zoznamovali s vodou pomaly a citlivo na základe jeho spätnej väzby na signál, ktorý upozorní dieťa na vodičku. Keď si uvedomíme, že len v piatom mesiaci začína dieťa vnímať, že pri istom konaní vyvoláva nejaký následok a vývoj tejto kauzality vrcholí niekedy v ôsmom mesiaci, je teda veľmi individuálne, ako reaguje na ponor vyvolaný našou vôľou. Do jedného roka, keď deti ešte nerozumejú okolnostiam, príčinám a ich následkom, si na zľaknutie zvyknú, ibaže emócia naviazaná na skúsenosť s vodou ostáva.

Plávanie nielenže podporuje vzťahovú väzbu medzi rodičom a dieťaťom, ale dieťa si navyše aj vytvára prostredníctvom pobytu vo vode silné emocionálne spomienky na okamihy, pri ktorých dôveruje najbližšiemu človeku, od ktorého je plne závislé, teda svojmu rodičovi. Na vodu sa nám viažu silné spomienky už od prenatálneho vývoja a pretrvávajú v nás až do dospelosti. Voda v nás často vyvoláva upokojujúce, ale aj nepríjemné pocity. Spomienky sa viažu na udalosti, ktoré si po nejakom čase nevieme v plnej miere vybaviť. Hlboko v nás však zanechajú pocit, ktorý nás ovplyvňuje pri prežívaní toho, či vodu vnímame ako niečo príjemné alebo nepríjemné.

V každom prípade je vždy veľkým plusom, ak začneme dieťatko s vodou zoznamovať v čo najskoršom možnom veku. Pri správnom postupe v zoznamovaní s vodou sa tak môžeme vyhnúť nepríjemným asociáciám, ktoré môžu v neskoršom veku nastať. A vlastne sa tak vyhneme problému, že sa dieťatko bude vo vode cítiť nepríjemne a bude sa pobytu vo vode vyhýbať.

Autor: Janka Vaneková

lektorka Baby Balance a plavecká inštruktorka

Content retrieved from: https://babybalance.sk/ake-su-vyhody-plavania-s-detmi-a-co-treba-vediet-%ef%bf%bcaby-bolo-plavanie-pre-dieta-prinosom/.